Dagar
Timmar
Minuter
SekunderBehöver ni utveckla ert arbete med kartläggningar av elevers behov av stöd? Behöver ni utveckla analysen av hur elevers varierande kognitiva förmågor påverkar deras kunskapsutveckling och lärande i vardagen i olika ämnen och områden? Vill ni vara med och prova ut ett pedagogiskt lättillgängligt digitalt verktyg? Under läsåret 2021/2022 genomför vi en vetenskaplig utprövning av Digibility, ett digitalt kartläggningsverktyg av elevers metakognition, självreglering och relaterade kognitiva förmågor. Vi söker skolor i åldersspannet F-9 för deltagande. Kontakta oss för frågor eller intresseanmälan för att delta i utprövning: info@digibility.se