Enkel digital kartläggning av skolrelaterade tankeförmågor

Digibility är ett digitalt kartläggningsverktyg avsett att användas i grundskolan för att öka förståelsen för elevers varierande behov i lärandet. Digibility är utformat för att vara lättillgängligt, skapa delaktighet hos eleven under kartläggningen, och främja elevens medvetenhet om sitt lärande. Med Digibility får du på tjugo minuter överblick över hur metakognition, arbetsminne, resonemangsförmåga och uppmärksamhetsreglering påverkar lärandet. Digibility skapar snabbt ett rapportunderlag med rekommendationer. Du får dessutom tillgång till utbildningsresurser för det fortsatta arbetet.

Release - Jan 2022

Digital dynamisk kartläggning av skolrelaterade förmågor

Digibility är ett digitalt kartläggningsverktyg avsett att användas i grundskolan för att öka förståelsen för elevers varierande behov i lärandet. Digibility är designat för att vara lättillgängligt, skapa delaktighet hos eleven under kartläggningsprocessen, och främja elevens medvetenhet om sitt lärande.

All kartläggning och
pedagogiska resurser i en samlad plattform

Plattformen innehåller både verktyg för kartläggning av skolrelaterade förmågor, rapportdel som visualiserar resultatet, samt konkreta pedagogiska resurser som gör det fortsatta arbetet med att stödja elevens behov enklare.

Baserade på
vetenskaplig evidens

Digibility fokuserar särskilt på två breda områden av tankeförmågor som i forskning har visat ett starkt samband med elevers lärande: för det första, analytiskt tänkande som handlar om att uppfatta mönster, dra slutsatser och lösa problem. För det andra, självregleringstänkande, dvs förmågan att kunna hålla kvar en plan, genomföra och avsluta den, vilket har ett starkt samband med elevers arbetsminneskapacitet och uppmärksamhetsreglering.

Från 1250 kr/månad

Obegränsat antal kartläggningar
Utbildningsmaterial för lärare, specialpedagog och speciallärare, m.fl.
Rapporter som är enkla att förstå
Exklusiva workshops och frågestunder
Antal elever (skola)
Pris. Faktureras årligen
1 - 200
1.250 kr/månad
201 - 400
1.500 kr/månad
401 -800
1.750 kr/månad
800+
2.000 kr/månad
Kommun eller
central verksamhet?

Vanliga frågor

Vad är Digibility?

Digibility är ett digitaliserat kartläggningsverktyg för att kartlägga elevers skolrelaterade tankeförmågor i syfte att identifiera styrkor och riskfaktorer för elevens lärande.

Vad består Digibility av?

Tre delar:
1) En digital kartläggningsdel där eleven arbetar med fyra områden av uppgifter under cirka 20 min och där läraren lägger in relevanta skolresultat,
2) en rapportdel som visualiserar elevens resultat, samt 3) en utbildningsdel där olika typer av resultat förklaras med videoklipp, texter och rekommendationer för det fortsatta arbetet med att stödja elevens behov.

Varför ska man använda Digibility?

Därför att det effektiviserar kartläggning på ett tillgängligt, tidsbesparande sätt med en hög grad av delaktighet för eleven. Den sparar inte bara tid vid kartläggning och analys utan ger också tillgång till utbildning som förklarar resultaten och stöttar analysen av elevens behov.

Hur går det till att använda Digibility?

Genom att teckna en årslicens får skolan tillgång till den digitala plattformen som innehåller de tre delarna. Användarna får en personlig login som kan användas för att skapa en kartläggning för varje elev.

Kontakt

Har du frågor eller tankar, hör av dig!

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Dubbelkolla din input.
Kopiera
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kontakt

Har du frågor eller tankar, hör gärna av dig!

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Dubbelkolla din input.
Kopiera
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.