Lansering - våren 2022

Digital dynamisk kartläggning av skolrelaterade förmågor

Digibility är ett digitalt kartläggningsverktyg avsett att användas i grundskolan för att öka förståelsen för elevers varierande behov i lärandet. Digibility är designat för att vara lättillgängligt, skapa delaktighet hos eleven under kartläggningsprocessen, och främja elevens medvetenhet om sitt lärande.

Skattningsformulär

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspesse varius enim elementum tristique.

Skattningsformulär

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspesse varius enim elementum tristique.

Skattningsformulär

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspesse varius enim elementum tristique.

Skattningsformulär

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspesse varius enim elementum tristique.

Information om
plattformen

Digibility är ett digitalt kartläggningsverktyg avsett att användas i grundskolan för att öka förståelsen för elevers varierande behov i lärandet. Digibility är designat för att vara lättillgängligt, skapa delaktighet hos eleven under kartläggningsprocessen, och främja elevens medvetenhet om sitt lärande.

Konkreta rapporter med visualisering och rekommendationer

Efter kartläggning genomförts så genereras rapporter med visualiseringar av resultatet. Rapporten innehåller också en analys- och rekommendationsdel som beskriver i vilka situationer elevens lärande kan påverkas och hur eleven kan stödjas.

Utbildningsplattform
som bidrar till ökad förståelse

Plattformen innehåller utbildningsmaterial anpassat till lärare och specialpedagog.

Digital dynamisk kartläggning av skolrelaterade förmågor

Digibility är ett digitalt kartläggningsverktyg avsett att användas i grundskolan för att öka förståelsen för elevers varierande behov i lärandet. Digibility är designat för att vara lättillgängligt, skapa delaktighet hos eleven under kartläggningsprocessen, och främja elevens medvetenhet om sitt lärande.

Kontakt

Har du frågor eller förslag?

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Dubbelkolla din input.