Lansering - våren 2022

Digital dynamisk kartläggning av skolrelaterade förmågor

Digibility är ett digitalt kartläggningsverktyg avsett att användas i grundskolan för att öka förståelsen för elevers varierande behov i lärandet. Digibility är designat för att vara lättillgängligt, skapa delaktighet hos eleven under kartläggningsprocessen, och främja elevens medvetenhet om sitt lärande.

Skattningsformulär

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspesse varius enim elementum tristique.

Skattningsformulär

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspesse varius enim elementum tristique.

Skattningsformulär

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspesse varius enim elementum tristique.

Skattningsformulär

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspesse varius enim elementum tristique.

Information about the platform

Digibility is an assessment tool intended for use in primary schools to increase understanding of students' varying needs in learning. Digibility is designed to be easily accessible, engage the student during the mapping process, and promote student awareness of their learning.

Concrete reports with visualization and recommendations

After an assessment is completed, a report is generated with visualizations of the results. The report also contains an analysis and recommendation part that describes in which situations the student's learning can be affected and how the student can be supported.

Resources to increase the understanding

The platform contains educational material adapted to teachers and special educators on how to cater to the individual needs of their students.

Digital dynamisk kartläggning av skolrelaterade förmågor

Digibility är ett digitalt kartläggningsverktyg avsett att användas i grundskolan för att öka förståelsen för elevers varierande behov i lärandet. Digibility är designat för att vara lättillgängligt, skapa delaktighet hos eleven under kartläggningsprocessen, och främja elevens medvetenhet om sitt lärande.

Contact

If you have questions or thoughts, please get in touch!

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Dubbelkolla din input.